Samen komen we er wel uit

Buurtbemiddeling Raalte in het nieuws

Campagne "Dát is makkelijk praten" - om escalatie van burenruzie te voorkomen

De landelijke campagne "Dát is makkelijk praten" is van start gegaan . Dit initiatief is tot stand is gekomen dankzij samenwerking van buurtbemiddelingsorganisaties uit het hele land. We willen met de campagne laten zien dat het belangrijk is om als buren tijdig het gesprek aan te gaan en samen tot een oplossing te komen.

In de campagne staan vijf stappen centraal: kalmeer, kies het juiste moment, leg uit wat het met je doet, zoek samen naar een oplossing en maak afspraken waar je je beiden prettig bij voelt.

Ga naar dat is makkelijk praten of bekijk de video met tips,

 

Vrijwillige buurtbemiddelaars gezocht!

Buurtbemiddeling Raalte heeft een team van 8 buurtbemiddelaars. Dit zijn goed getrainde vrijwilligers, die buren ondersteunen bij het bespreekbaar maken van hun probleem, zodat zij samen naar oplossingen kunnen zoeken.

Deze werkwijze is voor alle buurtbemiddelingsprojecten in Nederland gelijk en werpt al jaren vruchten af: 70% van alle zaken wordt met een positief resultaat afgerond.

Bemiddelaars werken altijd in tweetallen, zodat je elkaar kunt aanvullen en van elkaar kunt leren.

Iedere bemiddelaar begint met een basistraining van 2,5 dagdeel en ieder jaar volgt het team een verdiepingstraining. Er zijn zes bijeenkomsten per jaar met intervisie. Er is een projectleider om de bemiddelaars te ondersteunen en faciliteren.

Wil je ook buurtbemiddelaar worden?

In Raalte kunnen we je goed gebruiken!

Wij zoeken mensen met goede sociale en communicatieve vaardigheden. Kan je zonder vooroordelen naar bewoners luisteren en stel je je neutraal op? Zoek je leuk, uitdagend en zinvol vrijwilligerswerk? Of wil je meer weten over het werk van buurtbemiddelaar?

Neem dan contact op met Fenna Lont – projectleider van Buurtbemiddeling Raalte

info@buurtbemiddeling-raalte.nl – 0572-728003 – 06-29338167

Omgaan met buren tijdens Corona-maatregelen

We leven in bijzondere tijden door de maatregelen rondom corona. Het normale leven staat stil, bijna iedereen is veel meer in huis. Er is onzekerheid en soms ook angst. Tegelijkertijd brengt deze tijd ook saamhorigheid. Conflicten worden even aan de kant gezet om voor elkaar te kunnen zorgen. Buren doen boodschappen voor elkaar, initiatieven ontstaan om de kwetsbaren te helpen.

Maar soms lukt dat even niet. Spanningen lopen op en je hoort en ziet veel meer van elkaar dan in normale tijden.  We begrijpen dat juist nu burenoverlast extra vervelend is.

Daarom hebben we wat tips:

• Besef dat dichtslaande deuren, harde muziek, een blaffende hond, draaiende wasmachine of de trap oprennen meestal voor buren net zo hard te horen zijn. Hou hier rekening mee: kleine aanpassingen in gedrag (zachtjes op de trap en met deuren, sloffen aan in huis) of materialen (viltjes onder de meubels, koptelefoon op in plaats van de boxen gebruiken, deurdrangers) kunnen al veel uitmaken.

• Als je weet dat je een klus gaat doen die geluidsoverlast kan veroorzaken, laat dit dan de buren weten (schrijf een briefje of stuur een appje). En houd rekening met thuiswerkende buren en thuisstuderende kinderen.

• Als je boos bent of geïrriteerd raakt, nemen emoties gemakkelijk de overhand. Wacht tot je rustig bent voordat je buren aanspreekt, dan komt de boodschap beter over. Blijf vriendelijk. Boosheid roept boosheid op en brengt je niet verder.

• In deze situatie is persoonlijk aanspreken van je buren lastiger. Je kunt in ieder geval je telefoonnummers uitwisselen en elkaar uitnodigen even te bellen als je overlast ervaart.

Kom je er niet uit met de buren dan kan Buurtbemiddeling Raalte vaak behulpzaam zijn. In deze tijd van afstand houden is het voeren van bemiddelingsgesprekken wat moeilijker. Buurtbemiddeling is wel geopend voor een telefonisch advies, voor overleg wat jezelf en wij zouden kunnen doen of gewoon als je je verhaal kwijt wilt.

Buurtbemiddeling Raalte is telefonisch bereikbaar (0572-728003) iedere maandag tot en met donderdag tijdens kantoortijden en per mail (info@buurtbemiddeling-raalte.nl). 

 

Ruzie over stankoverlast bij de buren? Door bemiddeling liep het bij Ozkan en Pinar niet uit de hand

Het TV-programma EenVandaag besteedde in hun uitzending van 7 september aandacht aan Buurtbemiddeling. Het programma geeft een boeiend inkijkje in de wereld van Buurtbemiddeling. Buren vertellen hun verhaal én Bente Londen van Beter Buren feeft tips hoe je burenruzies kunt voorkomen.

De interviews zijn terug te zien via onderstaande links:

 

Buurtbemiddeling Raalte in de Stentor

31 januari 2019 - Buurtbemiddeling al twee jaar een succes

Buurtbemiddeling is nu twee jaar actief in de gemeente Raalte. Dagblad de Stentor besteede hier aandacht aan met een paginagroot artikel. Fenna Lont van Buurtbemiddeling Raalte wordt geinterviewd. Samen met haar collega Caroline Holsheimer geeft zij leiding aan de bemiddelaars van het team Raalte. Deze acht proffesionele vrijwilligers bemiddelen tussen buren. "Het doel is altijd om de ruziende partijen aan tafel te krijgen. Lukt dat niet, dan kan ook advies worden gegeven. of er wordt doorverwezen naar anders instanties." "Wij vellen geen oordeel, maar blijve neutraal en helpen buren om in gesprek te gaan met elkaar, écht naar elkaar te luisteren en er samen uit te komen."

Het artikel is terug te lezen op de website van de Stentor: Buurtbemiddeling al twee jaar een succes in Raalte en in deze pdf

Buurtbemiddeling Raalte in het weekblad voor Salland

2 mei 2018 - In het weekblad voor Salland van begin mei 2018 stond een artikel over een burenconflict en de hulp van Buurtbemiddeling.  

Twee echtparen vertellen hun verhaal over geluidsoverlast en de pogingen die ze deden om daarover afspraken te maken. Toen dat niet lukte en de politie werd gebeld, kregen ze de tip om Buurtbemiddeling in te schakelen. Beide stellen vertellen over hun scepsis en hoe spannend het was om de hulp van derden in te schakelen. Maar je leest ook hoe goed het is om in alle rust je eigen kant van het verhaal te kunnen vertellen. Toen er begrip voor elkaar ontstond was het maken van afspraken ineens best gemakkelijk.

Dit artikel is hier terug te lezen: Buurtbemiddeling Raalte helpt bij conflict.

"Overlast? Wacht niet te lang en stap op uw buren af."

Buurtbemiddeling én meer toezicht in Raalte

18 oktober 2016 - Buurtbemiddeling tussen ruziënde buren door gewone burgers blijkt effectief, Raalte gaat het ook toepassen en reserveert geld.

Dit artikel van de Stentor, geschreven door Peter Leunissen, markeert het begin van Buurtbemiddeling Raalte. In de praktijk blijkt de bemiddeling tussen strijdende partijen door gewonen burgers, en dus niet instanties, zeer effectief. Op het moment dat Raalte buurtbemiddeling invoert gebruikt meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten er al gebruik van. Raalte pakt buurtbemiddeling op met Salland Wonen. Beide partijen nemen 50 procent van de kosten op zich. Het gaan dan om circa 40.000 euro per jaar en eenmalige aanloopkosten van circa 20.000 euro.

Dit artikel is hier terug te lezen: Buurtbemiddeling start in Raalte

"Buurtbemiddeling gaat stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt."

Buurtbemiddeling Raalte is een samenwerkingsproject van:

Buurtbemiddeling Raalte wordt uitgevoerd door Raster Welzijn. Raster Welzijn is een non-profit organisatie uit Deventer.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) helpt buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van Buurtbemiddeling en bewaakt de kwaliteit van Buurtbemiddeling.