Samen komen we er wel uit

Buurtbemiddeling Raalte in het nieuws

Buurtbemiddeling Raalte in de Stentor

31 januari 2019 - Buurtbemiddeling al twee jaar een succes

Buurtbemiddeling is nu twee jaar actief in de gemeente Raalte. Dagblad de Stentor besteede hier aandacht aan met een paginagroot artikel. Fenna Lont van Buurtbemiddeling Raalte wordt geinterviewd. Samen met haar collega Caroline Holsheimer geeft zij leiding aan de bemiddelaars van het team Raalte. Deze acht proffesionele vrijwilligers bemiddelen tussen buren. "Het doel is altijd om de ruziende partijen aan tafel te krijgen. Lukt dat niet, dan kan ook advies worden gegeven. of er wordt doorverwezen naar anders instanties." "Wij vellen geen oordeel, maar blijve neutraal en helpen buren om in gesprek te gaan met elkaar, écht naar elkaar te luisteren en er samen uit te komen."

Het artikel is terug te lezen op de website van de Stentor: Buurtbemiddeling al twee jaar een succes in Raalte en in deze pdf

Buurtbemiddeling Raalte in het weekblad voor Salland

2 mei 2018 - In het weekblad voor Salland van begin mei 2018 stond een artikel over een burenconflict en de hulp van Buurtbemiddeling.  

Twee echtparen vertellen hun verhaal over geluidsoverlast en de pogingen die ze deden om daarover afspraken te maken. Toen dat niet lukte en de politie werd gebeld, kregen ze de tip om Buurtbemiddeling in te schakelen. Beide stellen vertellen over hun scepsis en hoe spannend het was om de hulp van derden in te schakelen. Maar je leest ook hoe goed het is om in alle rust je eigen kant van het verhaal te kunnen vertellen. Toen er begrip voor elkaar ontstond was het maken van afspraken ineens best gemakkelijk.

Dit artikel is hier terug te lezen: Buurtbemiddeling Raalte helpt bij conflict.

"Overlast? Wacht niet te lang en stap op uw buren af."

Buurtbemiddeling Ún meer toezicht in Raalte

18 oktober 2016 - Buurtbemiddeling tussen ruziënde buren door gewone burgers blijkt effectief, Raalte gaat het ook toepassen en reserveert geld.

Dit artikel van de Stentor, geschreven door Peter Leunissen, markeert het begin van Buurtbemiddeling Raalte. In de praktijk blijkt de bemiddeling tussen strijdende partijen door gewonen burgers, en dus niet instanties, zeer effectief. Op het moment dat Raalte buurtbemiddeling invoert gebruikt meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten er al gebruik van. Raalte pakt buurtbemiddeling op met Salland Wonen. Beide partijen nemen 50 procent van de kosten op zich. Het gaan dan om circa 40.000 euro per jaar en eenmalige aanloopkosten van circa 20.000 euro.

Dit artikel is hier terug te lezen: Buurtbemiddeling start in Raalte

"Buurtbemiddeling gaat stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt."

Buurtbemiddeling Raalte is een samenwerkingsproject van:

Buurtbemiddeling Raalte wordt uitgevoerd door Raster Welzijn. Raster Welzijn is een non-profit organisatie uit Deventer.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) helpt buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van Buurtbemiddeling en bewaakt de kwaliteit van Buurtbemiddeling.