Hoe werkt het?
Samen komen we er wel uit

Nadat u zich heeft aangemeld bij Buurtbemiddeling Raalte, gaat het alsvolgt:

  • We hebben een telefonisch gesprek met u, over de situatie en de mogelijkheden van Buurtbemiddeling.
  • Wanneer u bemiddeling wilt, maken de bemiddelaars met u afspraak voor een huisbezoek.
  • Wanneer u dat wilt gaan de bemiddelaars in gesprek met uw buren.
  • U gaat met uw buren en de bemiddelaars om tafel zitten. Met elkaar gaat u op zoek naar een oplossing voor de problemen.

Een bemiddeling is pas succesvol als de oplossing voor u beiden acceptabel is.

De buurtbemiddelaars nemen op een later moment nog eens contact op met u en uw buren om te bespreken hoe het gaat.

"Overlast? Wacht niet te lang en stap op uw buren af."

Aanmelden

Wilt u een probleem of conflict aanmelden voor Buurtbemiddeling?
Neem dan contact op met ons op:

telefoon: (0572) 728 003
e-mail: info@buurtbemiddeling-raalte.nl

"Buurtbemiddeling gaat stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt."

Buurtbemiddeling Raalte is een samenwerkingsproject van:

Buurtbemiddeling Raalte wordt uitgevoerd door Raster Welzijn. Raster Welzijn is een non-profit organisatie uit Deventer.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) helpt buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van Buurtbemiddeling en bewaakt de kwaliteit van Buurtbemiddeling.